Information

Adresse

Ørestads Boulevard 57
2300 København S

Åbningstider

Mandag-Torsdag 07.00-17.00, Fredag 07.00-16.00

Normering

  • Vuggestuepladser: 44

Bydel

Amager Vest

Profil

Idrætsinstitution
Madordning

Etableringsform

MunicipalityInstitution

Leder

Lisbet Ørsted Frandsen

 

Hvem er vi?
Vores pædagogiske profil er idræt. At være en idrætsvuggestue betyder i praksis, at vi har kroppen i fokus i alt hvad vi laver med børnene. Vi tager i de daglige aktiviteter udgangspunkt i de tre primære sanser: Taktilsansen, vestibulærsansen, og muskel-ledsansen, da disse sanser er grundlæggende for det lille barns udvikling. Foruden at fokusere på pædagogiskidræt i vores hverdag tager vi afsæt i, at det liv som skal leves i M-husets Idrætsvuggestue, udspringer af lysten og glæden ved at være sammen med mennesker, og et af vores mål er at skabe en institutionskultur, hvor det enkelte menneske, lille som stor, har en værdi som det menneske, det er.

Målsætning
Vi ønsker at, M-huset skal være stedet, hvor mangfoldighed, glæde, vækst, iderighed og trivsel forenes. I M-huset ønsker vi desuden: At jeres børn skal trives og udvikles. At jeres børn får en glad og meningsfyldt dag rig på oplevelser og udfordringer. At jeres børn skal møde nærværende og anerkendende voksne.

Bevægelse
I vores pædagogiske praksis vægter vi, at der er plads og rum til et fysisk udfordrende og udviklende miljø, da vuggestuebørn elsker at bevæge sig. Der skal være plads til at hoppe, kravle, løbe, klatre og tumle! Det er vores opfattelse, at en god koncentrations og balance og koordinationsevne stimuleret gennem fysisk aktivitet er vigtige faktorer for læring. Vi tager udgangspunkt i børnene på børnenes egne præmisser, og vi støtter opmærksomt børnenes motorik, selvhjulpenhed, initiativer og sprog for herigennem at skabe de bedste betingelser for det enkelte barns udvikling og trivsel.

Deltagelse
Vi opfordrer børnene til at deltage i de daglige gøremål, men finder det afgørende, at deltagelsen er baseret på lyst og motivation. Små børn skal have lov til at eksperimentere og til at forsøge om de selv kan for på denne måde at erobre verden! Det er personalets opgave at skabe trygheden og den gode stemning, så børnene tør tage imod udfordringerne og derved få oplevelsen af og glæden ved at kunne selv. Når vi anerkender børnenes kompetencer, støtter og giver lov, opbygger børnene selvværd og en tro på sig selv og omverdenen.

Leg
I vuggestuen prioriterer vi børnenes leg meget højt. Gennem legen lærer barnet at kende forskel på det bogstavelige og det ikkebogstavelige. Tænk blot på "borte tit tit" legen med det helt lille barn. Ligeledes tilegner børnene sig sociale "spilleregler" gennem legen. For at opretholde legen skal børnene kunne tage initiativ og organisere men samtidig kunne give plads til andres initiativer. Vores opgave i forhold til legen er derfor at skabe miljøer med muligheder. Vi må "fodre" og støtte initiativer og anvise modeller. Det gør vi blandt andet ved at indrette institutionen, så den stimulerer til såvel fysisk udfoldelse som til mere stille aktivitet. Som rollemodeller for børnene vil vi også indgå aktivt i børnenes leg og herigennem opfordre, anvise og stimulere. Da børnene erfarer og lærer gennem legen, må vi også sikre os, at de får tiden til at lege. "Legen er et prøverum for det egentlige liv hvor de virkelige farer er udelukket"

Indeliv
Vi har til huse i et moderne byggeri i Ørestad, hvor der er masser af farver og alternative vinkler og former.
Klokken 9 er alle fra personalegruppen mødt ind og dagens forberedte aktiviteter starter. Vi laver forskellige opdelinger af børnene, nogle dage er de på stuerne, andre dage er de på tværs af stuerne i aldersopdelte grupper. Aktiviteterne tager udgangspunkt i den pædagogiske idræt. Vi deler året op i fire fokuspunkter: Den sociale udvikling, den kognitive udvikling, den fysiske udvikling og den psykiske udvikling. Disse fire fokuspunkter er med til at sikre, at vi med vores aktiviteter, kommer omkring hele barnets udvikling, så vi ikke "glemmer" noget.

Kroppen skal være med
Vi har gennem vores valg af profil også gjort nogle fravalg. Et af disse er at vi ikke bruger særlig meget tid på de klassiske kreative processer. Vi klipper og klistrer aldrig, og sætter heller ikke børnene ved et bord og tegner med farveblyanter. Vi ønsker at have kroppen med i de ting vi foretager os med børnene, derfor når vi maler, gør vi det på store stykker papir på gulvet eller på væggen. Vi leger med kartoffelmelsslim og tørre bønner, ris og pasta i stedet for, da det giver en rigtig god sanselig oplevelse.

Dagligdag
Vores planlagte aktiviteter starter efter lidt morgenfrugt kl. 9.00, og slutter inden frokost kl. 10.45. Mellem kl.12. og 13.30 er børnene samlet på en stue, da de fleste børn sover til middag på denne tid, det er også i dette tidsrum at personalet afvikler pauser og afholder planlægningsmøder mm. Eftermiddagen bruges på stuerne eller på legepladsen alt efter vejret. Her er aktiviteterne ikke i samme grad planlagt som om formiddagen. Kl. 16.00 lukker de første stuer, og børnene samles igen på en eller to stuer alt efter antal.

Udeliv
Vi har faste turdage, hvor en gruppe børn tager ud i det blå. Hvis det er de mindste børn, tager vi ofte en klapvogn med, mens de større børn går selv. Hvis vi skal lidt længere væk tager vi vores Ladcykler i brug eller Metroen, der ligger lige rundt om hjørnet.

Sovevaner
Alle børn sover i starten i barnevogne udenfor og senere i krybber i et køligt rum. Vi har godkendte seler og tilpasser tøj og dyner efter barnets behov.
Vi følger selvfølgelig dit barns sovemønster i starten, men langsomt vil det vænne sig til institutionens dagsrytme og sove samtidig med de andre børn omkring middag.
Vi har en holdning til børns søvn. Nemlig den, at børn sover det de kan, og at vi ikke vækker børn fra deres lur. Børnenes hjerner udvikler sig når de sover, og derfor er det vigtigt at de får den søvn de har behov for.

Kostpolitik
I klynge A6b har vi det vi i daglig tale kalder et udvidet køkkensamarbejde. Det betyder at køkkenet i M –Husets idrætsvuggestue samarbejder med køkkenerne i Børnehuset 8-tallet, Lille Arena og Sejlhusets vuggestue og børnehave. Der er i dette samarbejde taget stilling til, at vi er en klynge med sukkerfri zone, hvilket vil sige at vi ikke bruger sukker på nogen tænkelig måde i forhold til børnenes mad. Desuden har vi netop modtaget guldmærke i økologi, hvilket betyder at vi har en økologi procent på 90 – 100 %

Forældresamarbejde
Vi har et godt og tæt samarbejde med forældregruppen, og værdsætter den daglige dialog jer om børnenes hverdag. Ud over den uformelle snak om hverdagsting, tilbyder vi forskellige samtaler. Ved start afholder vi en indkøringssamtale hvor vi bruger tid på at lære forældre og barn at kende, I bliver introduceret til huset og vores rutiner. Efter tre måneder afholder vi en 3-måneders samtale, der handler om hvordan indkøringen har været, og hvordan det går generelt.
Vi tilbyder samtaler når der er søskende på vej, da det er en stor forandring at blive storebror eller søster, og vi afholder en samtale hvor vi fortæller lidt om de reaktioner, der vi være normale at møde hos barnet der pludselig bliver den store.
Ca. tre måneder før barnet bliver klar til børnehave, afholder vi en børnehavesamtale. Dette kan ses som en afsluttende samtale, hvor vi runder forløbet i vuggestuen af.
Ligeledes inviteres forældrene til fælles forældrespisning på de enkelte stuer, hvor vi laver mad-, spiser og hygger sammen. Fælles for klyngen inviteres forældrene til klynge- og enheds forældremøder og stor legedag.

Ønsker I at vide mere om livet i M-husets idrætsvuggestue i øvrigt er I velkommen til at kontakte den Pædagogiske leder/ Lisbet Ørsted Frandsen på tlf. 33 66 29 20.