Børnehuset Håbets Allé - Børnehave

Information

Adresse

Håbets Allé 5
2700 Brønshøj

Åbningstider

Mandag-Fredag 07.00-17.00

Normering

  • Børnehavepladser: 22

Bydel

Brønshøj-Husum

Profil

Madordning

Etableringsform

MunicipalityInstitution

Hvem er vi?

Børnehusets børnehave på Håbets Allé i Brønshøj, er en lille kommunal institution i et hyggeligt gammelt hus med plads til 22 børn i alderen 3-6 år og 4 pædagogiske personaler.

Vi har gode fysiske rammer, med en motoriksal og en nyrenoveret legeplads. Vi har et dejligt nærområde med boldbaner, biblioteker, legepladser, parker, søer og moser – alt sammen noget, vi gør meget brug af.

I året løb arbejde vi med ”De nye styrkede pædagogiske læreplaner”, hvor vi fokuseret arbejder temabaseret.

Pædagogik /værdier/fokus

I Børnehuset Håbets Allé har vi stor fokus på det pædagogiske læringsmiljø, der er fundamentet for vores pædagogiske hverdagspraksis med børnene gennem hele dagen. Særligt er vi optaget af hverdagens rutiner og overgange med børnene, hvori der ligger meget læring. Rutiner foregår hver dag – flere gange dagligt. Rutiner forbinder også overgange i barnets hverdagsliv, samt fra den ene situation og kontekst, til den næste. Rutiner er med andre ord en grundlæggende del af den pædagogiske hverdagspraksis, hvori leg og læring, dannelse og udvikling sker i forhold til barnet.

Den konkrete relation mellem voksen og barn og det, der foregår i relationen, har betydning for barnets læring. Leg, udforskning, afprøvning og gentagelse af handlinger, oplevelser og deltagelse i sociale sammenhænge, er ligeledes læringsrum for barnet. Vi har fokus på børnenes relationer til hinanden og har øje for, hvordan vi bedst muligt kan støtte og guide det enkelte barn i nye og eksisterende legerelationer.

Forældresamarbejde

Da vi er en mindre børnehave, har vi rigtig gode forudsætninger for det nære forældresamarbejde i dagligdagen. Vi anser forældrene for at være en ressource i barnets liv. Vi vægter en tillidsskabende og anerkendende dialog med forældrene.

Det mere formaliserede forældresamarbejde prioriteres bl.a. ved forældresamtaler, samt dialog. Vi har også et godt samarbejde med vores forældrerådsrepræsentanter og anser generelt forældrene, som en uvurderlig samarbejdspartner for børnene og Børnehuset generelt.

Kost

Vi har en køkkenmedarbejder, der er en synlig del af vores hverdag og i løbet af en dag får børnene formiddagssnack under morgensamlingen, frokost kl. 11.30 og et eftermiddagsmåltid kl. 14.

Besøg os

Der er ikke en fast besøgsdag for nye børn/forældre. Men ring på 2155 0845 og lav en aftale med os