Adventskirkens Børnehave

Information

Adresse

Skibelundvej 20
2720 Vanløse

Åbningstider

Mandag-Fredag 07.00-17.00

Normering

  • Børnehavepladser: 44

Bydel

Vanløse

Profil

Madordning

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Christina Landberg Fischer

Vi er en selvejende institution, som har eksisteret siden 1955. Institutionen har tilknytning til Adventskirken, men er i det daglige uafhængig af kirken. 

Vi har 44 børn i børnehaven fordelt med 22 børn på hver stue. Vi er 4 pædagoger, 2 medhjælpere og 1 studerende, en gårdmand og rengøring.

Børnehaven er stueopdelt, men børnene må gerne gå på besøg hos hinanden så tit de vil, med visse undtagelser, fx når stuen er på ture ud af huset, eller stuen har en særlig aktivitet.

Vi har en stor sal, som vi deler med vuggestuen og fritidshjemmet. Vi har vores egen store legeplads med adgang til en boldbane og en offentlig legeplads. Vi ligger centralt i forhold til offentlige transportmidler.

Pædagogik

Langt de fleste børn trives bedst i en struktureret, forudsigelig og genkendelig hverdag. I børnehaven arbejder vi også efter disse principper. Hverdagen bliver genkendelig og håndgribelig, og stressniveauet sænkes, fordi der skabes overblik og viden om, hvad der skal ske. Derudover oplever vi, at en struktureret hverdag kan være med til at give børnene mere selvstændighed, da de selv kan orientere sig og ikke altid behøver at få overblik og information fra personalet. Struktur er ikke det modsatte af spontanitet. Tværtimod bliver der plads til spontaniteten, da overskuddet øges, når børnene ikke behøver at koncentrere sig om både rammer (hvad skal jeg?) og indhold (hvordan skal jeg gøre det, jeg skal?).

Forældresamarbejde

Vi vægter et godt forældresamarbejde - vi har jo en stor fælles interesse, nemlig at børnene trives. Ved at vise hinanden gensidig respekt, kan vi lave en tryg og varm hverdag, hvor forældrene kan føle sig velkommen. I er altid velkomne til at deltage i vores hverdag, tage en kop the eller kaffe, når I har tid og lyst, og til enhver tid kontakte os, hvis I har noget på hjertet, hvad enten det er ris eller ros.

Kostpolitik for Adventskirkens børnehave:

Vi er en del af Københavns Kommunes madordning, hvor vi har ansat en køkkendame 30 timer om ugen til at lave mad og købe ind til børnene.

Vi bestræber os på, at måltidet skal være sundt og varieret og Københavns Kommune har et mål med at vores mad skal være op til 90% økologisk.

Vi tilstræber at skabe en hyggelig og rolig atmosfære omkring frokosten og vil gerne give børnene nogle gode vaner ved bordet.

Børnene skal være så selvhjulpne som muligt. Vi drikker vand til maden.

Rundvisning

I er meget velkomne til at ringe til os og aftale et besøg på telefon 38719911