Du er her

Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommune. Hvis du er bosat i Københavns Kommune og vil skrive dit barn op, skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Børnehaven på Smyrnavej

Information

Adresse

Smyrnavej 22
2300 København S

Åbningstider

Mandag-Fredag 07.00-16.00

Normering

  • Børnehavepladser: 18

Bydel

Amager Øst

Profil

Madordning

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Henriette Laura Jensen

Hvem er vi?

Børnehaven Smyrnavej er en 20 børns institution  (18 + 2 basispladser) På grund af vores små forhold virker her hjemligt, og vi er altid meget tæt på hinanden. Dette og vores åbningstid, giver institutionen en helt unik stemning.
 

Åbningstider

Institutionen er åben fra kl. 7.00-16.00 og er et ideelt tilbud til de familier der har lyst til og brug for at hente deres barn tidligere end den almindelige institutionstid.
 

Madordning

Vores madmor laver den dejligste sæson og -grøntbaseret mad til børnene. Vores køkken er så småt, at her ikke må håndteres fersk kød. På vores ugentlige turdag har børnene madpakke med.

 

Aktiviteter

Vi har fast ugentlig turdag, hvor vi kan tage afsted på en længere tur og være udendørs i mange timer. I løbet af ugen tager vi gerne ud på mindre ture, og vi udarbejder et aktivitetsskema hvor vi udfra børnegruppens interesser og behov, opretter akrtivitetsgrupper. I 2018-19 lå vores fokus på sprog -støttet op af dans/rytmik-sang og musik. Vi vægter at udvikle børnenes egen leg, med voksne der deltager eller voksne som er indenfor rækkevidde. Kreativitet opstår jævnligt, men især op til højtider som jul, påske, fastelavn og halloween.

Skolegruppen

Vi samler vores førskolebørn en gang ugentligt fra sept.-nov. og igen fra januar-apr. hvor vi inspirerer og udfordrer børnene. -Vi hjælper, i samarbejde med forældrene, med at gøre børnene parate til den bedst mulige overgang fra børnehave til SFO-og Skole. Vi besøger fritidshjem, måske en 0.kl.  Skolegruppen afslutter traditionen tro med en gallafest i børnehaven.

Legeplads

Vores legeplads er lille, og den ser måske knap så spændenede ud, set fra et voksenperspektiv. Men børnene leger altid gode lege derude og forstår at udnytte alle potentialer :)  Vi forsøger at imødekomme børnenes ideer/ønsker om fx. vandleg og at kravle op på taget af vores legehuse.
 

Besøg os

Under Corona afholder vi desværre ikke rundvisninger fredag i lige uger kl. 9:15-9-45. -Men i er velkomne til at ringe til os.