Du er her

Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommune. Hvis du er bosat i Københavns Kommune og vil skrive dit barn op, skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Sofiegårdens Børnehave

Information

Adresse

Sofiegade 7
1418 København K

Åbningstider

Mandag-Torsdag 07.15-17.00, Fredag 07.15-16.30

Normering

  • Børnehavepladser: 20

Bydel

Indre By

Profil

Madordning

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Cecilie Breil Kramer

Hvem er vi?
Sofiegårdens Børnehave er en lille institution beliggende i stueetagen i kollegiet Sofiegården på Christianshavn. Børnehaven er tilknyttet et selvejende netværk IBØ6. Landsforeningen Danske Daginstitutioner er vores paraplyorganisation. Der er 22 børnehavepladser, hvoraf to er Basispladser reserveret til børn med mindre handicaps, eller andre særlige behov. Åbningstiden er pr. 1 maj 2020, 7.15 til 17, undtagen fredag hvor der lukkes 16.30.

Personalegruppen
Der ansat 3 pædagoger inklusiv lederen, to på deltid, og 1 på fuldtid, derudover er der ansat en pædagogmedhjælper på 20 timer. Vi er uddannelsesinstitution og har 1 studerende ansat i praktikforløb.

Fælleskabet
De fysiske rammer er indrettet så børnevenligt som muligt, så børnene kan lege i små grupper. Børnehavens omdrejningspunkt er fællesskabet. Vi lægger vægt på, at det enkelte barn føler stor tryghed ved børnehaven - både ved at være en del af fællesskabet og ved nær kontakt med de enkelte voksne. Stemningen i børnehaven er præget af respekt, indlevelse og omsorg. Vi lægger vægt på, at der både er tid til børnenes leg i deres egne venskabsgrupper og voksenstyrede aktiviteter i såvel aldersopdelte som aldersblandede grupper. Vi organiserer os ofte i mindre grupper, for at skabe nærvær og overskuelighed.

Udeliv
Vi vægter gode motoriske udfoldelsesmuligheder og naturoplevelser højt i vores hverdag: Børnehaven har legeplads i gården, og vi bruger flittigt hele voldområdet på Christianshavn, legepladser på Amager og Indre by, og i det hele taget byens kulturtilbud. Vi er ude hver dag, og går altid i mindre grupper, når vi er på tur.  

Kost
Børnehavens frokost leveres af Foodsource, et cateringfirma, der laver god økologisk og ernæringsrigtig mad. Se www.foodsource.dk  Eftermiddagsmåltidet består af rugbrød, frugt, grønt og mælk. Måltiderne er vores daglige samlingspunkt og danner rammen om gode spisevaner og hyggeligt samvær. Personalet spiser frokost sammen med børnene.

Aktiviteter
Der tilbydes ofte forskellige beskæftigelsesmuligheder og aktiviteter tilpasset årstidernes skiften og højtidernes traditioner. I vinterhalvåret har vi rytmik i salen på kollegiet. Der er endvidere bogklub for stor- og mellemgruppen. Vi har "sangtime" hver mandag inden frokost..
Vi prioriterer overgang fra børnehave til skole og fritidshjem, og har i den forbindelse bl.a. trafikklub og bogstavværksted. Vi har et tæt samarbejde med bydelsens skole og fritidshjem.

Indkøring
Vi prioriteter 'den gode start' i børnehaven højt - se vores virksomhedsplan på www.kk.dk,  og vi anbefaler forældre at have god tid til indkøring. Efter 3-4 måneder holdes den første forældresamtale. Herefter er der forældresamtale 1 gang om året og efter behov.

Besøg os
Interesserede ventelisteforældre er meget velkomne til at ringe og aftale et besøg. Vi har besøgsdag den første mandag kl. 13 i hver måned. Ring venligst og aftal tid.

Forældresamarbejde
Vi lægger vægt på at have en god kontakt og dialog med forældrene og ser en aktiv og engageret forældregruppe som en styrke. der tilbydes forældresamtale en gang årligt, og ved behov.