Du er her

Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommune. Hvis du er bosat i Københavns Kommune og vil skrive dit barn op, skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Rosenborg Frihavns Børnehave 1

Information

Adresse

Rosenvængets Allé 28
2100 København Ø

Åbningstider

Mandag-Fredag 07.00-17.00

Normering

  • Børnehavepladser: 40

Bydel

Østerbro

Profil

Madordning

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Doris Larsen

Hvem er vi?
Rosenborg Frihavns børnehave, består af 4 små børnehaver/afdelinger - på 4 matrikler ( 3 på indre Østrebro og 1 på ydre Østerbro)

De 3 afdelinger var indtil 1. september 2011 selvstændige børnehaver, men som følge af strukturforandringerne i Københavns kommune på daginstitutionsområdet valgte vi at sammenlægge vores institutioner og have en fælles ledelse. Senest har vi pr. 1. januar 2019 fået indnu en afdeling og er nu som beskrevet indledningsvis nu 4 afdelinger.

Tilsammen har vi 126  børnehavebørn fordelt således.;

Afdeling 1;        Rosenvængets alle 28,  46 børn heraf pt. 10 basispladser

Afdeling 2;        Livjægergade 43,  32 børn

Afdeling 3;         Willemoesgade 68,  22 børn heraf 2 basispladser

Afdeling 4:         Æbeløgade 25, 25 børn

 

Herunder kan du læse kort om vores afdeling 1, og der henvises i øvrigt til vores hjemmeside:)

www.rosenborgfrihavn.kk.dk

I afdeling 1 er der pt. 48 børn indskrevet heraf 10 basisbørn. Børnene er opdelt i 2 børnegrupper med ca. 24 i hver gruppe. De yngste børn har hjemme i husets stueetage og alderes spændet her kan gå fra 2,10 måneder til max 5 år, på huset første sal har vi så vores ældste børn 5 -6 år.

Fordeling ved aldersopdeling er at vi bedre kan målrette pædagogik/krav, aktiviter, ture mv til de enkelte alderes grupper, og det er også vores erefaring at de er lettere for de yngste at starte op i en gruppe som alderesmæssigt er mere tæt.

Vi har en deljig legeplads, som fra det tidlige forår og til langt hen i efteråret bliver brugt rigtig rigtig meget, vi har boldbur, gyngem sandareal mv. Vi har plantekasser som vi sammen med børnene, planter og høster - og det giver mange små glæder i hverdagen.

PÅ alle årstider bruges legepladsen, og vores børn får frisk luft hverdag:)

 

Basispladser

Vores basispladser er fuldt integrede på stuerne og vi ser det som en styrke at vi har et hus med højt til loftet, hvor der er plads til forskelligheder. Vi vægter at hverdagen er klar og forudsigelig for vores børn. En klar struktur og det at vi arbejder meget med at opdele børnene over dagen i mindre grupper i alt hvad vi gør - giver ro til udvikling.

Vi har gode personaleressourcer om vores børnegrupper, således at både børn i basispladser og almene børn får det nærvær som skaber trivsel, tryghed og muligheder for udvikling.

Vores basispladser er fleksible og vi har bred specialpædagogisk erfaring.

 

Personale

Vi har omkring vores 2 stuer pt.

7 pædagoger + en meritpædagog studerende som er færdiguddanet januar 2021.

2 pædagogmedhjælpere

1 EGU medhjlper

Desuden har vi som samlet institution et vikarkops som vi deler med vores øvrige afdelinger.

 

Madordning:

Vi har madordning, hvor vi ca. 3 gange ugentligt får varm mad og 2 gange rugbrød.

Vores køkken er Økologisk i det omfang økonomien giver mulighed for det, kød kan være en udfording - men vi prioritere økologi hvor det er muligt ( vi har sølv mærket i økologi), Vores køkkendame tager gerne individuelle hensyn indenfor det rimelige:)

Vi har ingen sukkerpolitik, men henstiller til at der ved fødselsdage tænkes i sunde alternativer når der deles ud.

 

Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på en åben og tæt forældrekontakt, som en forudsætning for et godt samarbejde til gavn for barnets trivsel i institutionen.

Det er i den daglige kontakt med forældrene, at tilliden skabes og hvor vi ønsker at give forældrene et billede af deres barns institutionsliv, hvad der optager barnet fx i forhold til samværet med de andre børn, om glæder eller problemstillinger for det enkelte barn. Omvendt ønsker vi også informationer fra jer forældre, så vi har det bedste forudsætninger for at forstå og imødekomme børnenes behov.
Vi opfodrer forældrene til at henvende sig til personalet i tilfælde af hændelser i familien som har betdning for barnetm fx dødsfald, sygdom, skilsmisse eller bare at familien er i en travn periode mv.

 

Informationsniveau

Vi udsender løbende diverse orienteringsbreve,nyhedsbreve mv.

Vi skriver på vores tavler og på KBH.barn
 

Hvis I vil vide mere om os så tjek vores hjemmeside wwww.rosenborgfrihavn.kk,dk eller kom ned til en rundvuisning;)

I kan ringe ned og og aftale rundvisning, vi forsøger at finde et tidspunkt med jer der passer både jer og os.

I kan træffe os på følgende tlf. 35 42 20 32 eller på 23 37 08 17