Børnehaven Håbet, Det Gule Hus

Information

Adresse

Håbets Allé 12
2700 Brønshøj

Åbningstider

Mandag-Fredag 06.45-17.00

Normering

  • Børnehavepladser: 25

Bydel

Brønshøj-Husum

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Jacob Møller Sørensen

Børnehaven Håbet ”Det Gule hus” er en selvejende børnehave tæt ved Degnemosen, hvor vi har plads til 24 børn i alderen fra 2 år og 10 mdr. til skolestart. Vi har 6 faste medarbejdere.  Vi samarbejder med Børnehaven Håbet ”Rundkørslen”, da vi har samme ledelse og budget.

Pædagogik

Vores mål er, at:

- Skabe en kultur, der udvikler barnets evne til at færdes hensynsfuldt og socialt. Børnene skal gradvis lære at respektere og anerkende hinandens forskelligheder, og opmuntres til at tage del i det sociale fællesskab, med venskaber som omdrejningspunkt. 

- Børnene skal udvikle selvtillid, selvværd og styrket jeg -identitet.

- De skal tro det nytter at handle, have tryghed og tillid i deres relationer til, såvel børn som voksne.

- Skabe en atmosfære med tryghed, omsorg og nærvær, hvor barnet altid bliver mødt med respekt og anerkendelse, som de personer de er.

Faste aktiviteter

Vi har en række faste aktiviteter:

Rytmik, leg og bevægelse (for tiden om tirsdagen)

Børneyoga cirka en gang om ugen i forskellige grupper

Storegruppe (aktiviteter for de største børn, for tiden hver onsdag)

Ture ud af huset, f.eks. skoven, mosen, legepladser.

Kost

Børnene skal have madpakke med hver dag, medmindre andet er aftalt.

Forældresamarbejdet

I “Det Gule Hus“ skal forældre opleve en åbenhed, tillid og imødekommenhed fra personalets side. Vi ønsker en åben dialog med jer, så vi i fællesskab får skabt en rar atmosfære med gensidig tillid, som er afgørende for jeres barns trivsel i børnehaven. Det kræver engagement fra os - og fra jer.

Vi forsøger gennem den daglige kontakt at tale med jer om jeres barn, da denne kontakt er grundlag for tillid. Selvom vi prioriterer denne kontakt, kan det i den travle hverdag af og til være svært at nå at tale ordentligt sammen. Der kan være informationer, som I ønsker at give eller få (eller omvendt), som er umulige at snakke om i garderoben, så derfor kan I, til enhver tid, bede personalet afsætte lidt tid til en mere dybtgående snak.

Rundvisning

Kom på besøg i vores børnehave. Ring gerne herned, så finder vi en dag.