Du er her

Adgang til Pladsanvisningen i København Du kan ikke få adgang til Digital Pladsanvisning i perioden 8. november til 1. december 2019. Du kan i hele perioden kontakte Pladsanvisningen, Forældrebetalingen og Privat Pasning på telefon og e-mail.

Andedammen

Andedammen

Hyltebjerg Allé 42
2720 Vanløse
Danmark

Andedammen

Vi er en del af klynge F.

Andedammen ligger tæt ved Damhussøen og de store grønne områder ved Damhusengen.

Vi er en 0-6 års institution. Vores hus er inddelt  i to etager, på 1.sal er der 4 vuggestuegrupper og 1 småbørnsgruppe. I stuen er der 3 vuggestuegrupper   og 2 børnehavegruppe.

Derudover har andedammen tilknyttet en udflytterdel, som hver dag kører med 2 børnehavegrupper.

Udflytterdel

Vores udflytterdel Månedalen ligger i Værløse MEGET tæt på Hareskoven. Børnehavebørnene og deres voksne indgår i en turnusordning. således at de henholdsvis er i Andedamen 3 uger og i Månedalen 3 uger af gangen. Månedalsbussen kører fra Andedammen kl. 8.15 om morgenen og er tilbage i Andedammen kl. 15.45.

Værdier
Vores fælles værdier og pædagogik bygger på følgende: Vi finder det vigtigt at barnet først og fremmest oplever tryghed og omsorg, at de voksne er nærværende og i stand til at indleve sig og forstå det enkelte barns signaler og behov. Derfor er vores fælles værdier: Tryghed - Omsorg - Nærvær - Empati - Anerkendelse

Det pædagogiske arbejde
Vores pædagogik skal være med til at sikre, at vi kommer omkring det hele barn og alle udviklingsområder. Vi har en positiv tilgang til barnet bl.a. ved at have fokus på barnets potentialer og styrkeområder og ved at give det anerkendelse. Vi arbejder med dokumentation i hverdagen, hvilket betyder, at vi beskriver praksis, tager billeder, laver udstillinger m.v. Vores pædagogik er inspireret af den amerikanske psykolog Howard Gardners tanker og teori om børns mange intelligenser. Menneskesynet bygger på en tro på, at alle mennesker har evner for noget, og at mennesker bedst udvikler sig og 'vokser' gennem sine ressourcesider.

Læreplans temaerne
Ved at arbejde med teorien om de mange intelligenser imødekommer og integrerer vi også de centralt definerede mål i loven om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner.