Du er her

Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommunes uden at logge ind med NemID. Vær opmærksom på, at informationer om ventelister først opdateres den 15. december 2019. Hvis du vil skrive dit barn op skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Information

Adresse

Hyltebjerg Allé 42
2720 Vanløse

Opsamlingsadresse

Hyltebjerg Allé 42

Åbningstider

man-fre 07.00 - 17.00

Tilhørende adresser

Månedalstien 6
3500 Værløse

Normering

  • Venteliste til børnehave: 21
  • Børnehavepladser: 99

Bydel

Vanløse

Profil

Delvis udflytterinstitution
Udflytterinstitution
Madordning
Integreret institution

Etableringsform

Kommunal

Leder

Ditte Wilhjelm Christoffersen

Andedammen

Vi er en del af klynge F.

Andedammen ligger tæt ved Damhussøen og de store grønne områder ved Damhusengen.

Vi er en 0-6 års institution. Vores hus er inddelt  i to etager, på 1.sal er der 4 vuggestuegrupper og 1 småbørnsgruppe. I stuen er der 3 vuggestuegrupper   og 2 børnehavegruppe.

Derudover har andedammen tilknyttet en udflytterdel, som hver dag kører med 2 børnehavegrupper.

Udflytterdel

Vores udflytterdel Månedalen ligger i Værløse MEGET tæt på Hareskoven. Børnehavebørnene og deres voksne indgår i en turnusordning. således at de henholdsvis er i Andedamen 3 uger og i Månedalen 3 uger af gangen. Månedalsbussen kører fra Andedammen kl. 8.15 om morgenen og er tilbage i Andedammen kl. 15.45.

Værdier
Vores fælles værdier og pædagogik bygger på følgende: Vi finder det vigtigt at barnet først og fremmest oplever tryghed og omsorg, at de voksne er nærværende og i stand til at indleve sig og forstå det enkelte barns signaler og behov. Derfor er vores fælles værdier: Tryghed - Omsorg - Nærvær - Empati - Anerkendelse

Det pædagogiske arbejde
Vores pædagogik skal være med til at sikre, at vi kommer omkring det hele barn og alle udviklingsområder. Vi har en positiv tilgang til barnet bl.a. ved at have fokus på barnets potentialer og styrkeområder og ved at give det anerkendelse. Vi arbejder med dokumentation i hverdagen, hvilket betyder, at vi beskriver praksis, tager billeder, laver udstillinger m.v. Vores pædagogik er inspireret af den amerikanske psykolog Howard Gardners tanker og teori om børns mange intelligenser. Menneskesynet bygger på en tro på, at alle mennesker har evner for noget, og at mennesker bedst udvikler sig og 'vokser' gennem sine ressourcesider.

Læreplans temaerne
Ved at arbejde med teorien om de mange intelligenser imødekommer og integrerer vi også de centralt definerede mål i loven om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner.