Du er her

Adgang til Pladsanvisningen i København Du kan ikke få adgang til Digital Pladsanvisning i perioden 8. november til 1. december 2019. Du kan i hele perioden kontakte Pladsanvisningen, Forældrebetalingen og Privat Pasning på telefon og e-mail.

EventyrØen

Information

Adresse

Nyborggade 23
2100 København Ø

Åbningstider

man-fre 06.00 - 18.00

Normering

  • Venteliste til børnehave: 13
  • Børnehavepladser: 178

Bydel

Ydre Østerbro

Profil

Madordning
Integreret institution

Etableringsform

Kommunal

Leder

Beate Brandgård Busse


EventyrØen er en nybygget institution i 3 plan som har plads til 20 børnegrupper med ca. 70 medarbejdere, beliggende på gasværksgrunden på Østerbro.


EventyrØen er opdelt i 5 teams med 3-4 børnegrupper i hvert team. 2 teams består af både vuggestuegrupper og børnehavegrupper - familieteams. 1 team består af 3 grupper med 1-6 år på samme gruppe - familiegrupper. 1 team med 4 børnehavegrupper. 1 team hvor der kun er vuggestuegrupper.


Vi har orginaseretos med forskellige typer teams fordi vi vægter at have så alsidigt et tilbud som muligt. En af styrkerne ved at være så stor en institution er netop de mange muligheder.


Vi har rundvisning hver tirsdag i ulige uger kl. 10.00. Rundvisningen starter i Atriumgården i midten af bygningen. Tilmelding er ikke nødvendig.


I EventyrØen tager vi udgangspunkt i et fælles menneskesyn. Det er med afsæt i det, at vi møder børn, forældre og kollegaer.  • Alle mennesker kan bidrage med noget værdifuldt

  • Alle mennesker har behov og trang til at udvikle sig gennem hele livet

  • Alle mennesker udvikles i sociale sammenhænge

  • Et hvert menneske har et skjult potentiale

  • Vi tror på at alle mennesker gør det bedste de kan og vil andre det bedste

  • Vi bestræber os på at møde andre med tillid og rummelighed

  • Alle mennesker har ret til ligeværd og ret til forskellighed.