Information

Adresse

Slotsherrensvej 81
2720 Vanløse

Åbningstider

Mandag-Torsdag 07.00-17.00, Fredag 07.00-16.00

Tilhørende adresser

Højstrupvej 40
2720 Vanløse

Normering

  • Børnehavepladser: 46

Bydel

Vanløse

Profil

Madordning

Etableringsform

MunicipalityInstitution

Leder

Kasper Kjær

Duetten er en kommunal, integreret daginstitution i Københavns Kommune for børn i alderen 0-6 år. Vi er delt op på 2 matrikler, hvor vuggestuen ligger på Slotsherrensvej 81 og børnehaven har hjemme på Højstrupvej 40. 

I vuggestuen er vi 36 børn fordelt på tre stuer: Mariehønsene, Sommerfuglene og Brumbasserne.

I børnehaven er vi 46 børn fordelt på to stuer: Vaskebjørnene og Skildpadderne.

Der vil som udgangspunkt være tilknyttet to pædagoger og en pædagogmedhjælper til hver børnegruppe både i vuggestuen og i børnehaven. Personalegruppen er meget blandet i alder, erfaring og køn, som vi værdsætter og ser som en stor styrke.

Fælles for hele institutionen er, at personalet lægger vægt på den nære og tætte relation både med barnet og dets forældre. Således kender alle voksne alle børn og deres familier. Vi deler børnene op i mindre grupper og eller legefællesskaber hver eneste dag i tidsrummet mellem 9.30 og frem til frokosttid. Vi har fokus på, hvordan der fagligt og pædagogisk kan arbejdes med inkluderende læringsmiljøer, så barnets trivsel og udvikling tilgodeses bedst muligt. 

Pædagogik

I vuggestuen arbejder vi ud fra følgende pædagogiske hovedprincipper:

At barnet føler sig set og anerkendt: Eks.: At benævne barnets initiativ og handlinger. Preben på 2 år og 6 måneder i vuggestuen gynger smilende og siger ”se, mig gynger!” I stedet for at svare at barnet er dygtig til at gynge, kan de voksne i stedet sige: ”Ja du gynger, Preben, og du smiler - det er sjovt” På denne måde bliver barnet spejlet i nuet og med hans oplevelse, som knytter sig til handlingen at gynge lige nu.

At give barnet følelsen af og glæden ved at være en del af et fællesskab: Dette gøres bl.a. ved aktiviteter som sanglege, måltider, bevægelseslege/rytmik samt fællesaktiviteter i større og mindre grupper, evt. på tværs af stuerne via vores aldersopdelte farvegrupper i børnehaven.

Nogle af de pædagogiske principper vi arbejder med i børnehaven:

Børn anerkendes som unikke personer, og at de voksne tager afsæt i deres behov.

Børn har medindflydelse og spiller en aktiv rolle i deres egen udvikling og læring og tilbydes en mangfoldighed af aktiviteter.

Børns udvikling omfatter dets følelser, intellekt og fysiske, kulturelle og sociale sider.

Børns nære relationer vægtes højt.

Forældresamarbejde

Der er et tæt samarbejde mellem forældre og personale i hverdagen, når børn afleveres og hentes, men også ved forældremøder, forældrebestyrelsesmøder, forældresamtaler og andre mere traditionsbundne forældreaktiviteter.

Kost 

I Duetten har forældrene besluttet, at der skal være en madordning. Det betyder at der serveres mad fra eget køkken ved alle måltider. Der foretages madvalg hvert andet år. Duetten skal foretage nyt valg til madordning i efteråret 2022. Maden er ca. 90-100% økologisk. Alle børn tilbydes en sund og ernæringsrigtig kost i den tid, de opholder sig i institutionen. Vi tilbyder tre hovedmåltider om dagen samt mellemmåltider. Til måltiderne drikker vi mælk eller vand.

Rundvisning

Man kan altid bestille en rundvisning ved at kontakte Duettens leder, Kasper Kjær på telefon 21636242 eller på mail pt9b@kk.dk