Information

Adresse

Tyborøn Allé 55
2720 Vanløse

Åbningstider

Mandag-Fredag 07.00-17.00

Tilhørende adresser

Tyborøn Allé 47
2720 Vanløse

Normering

  • Vuggestuepladser: 48

Bydel

Vanløse

Profil

Madordning

Etableringsform

MunicipalityInstitution

Leder

Louise Skjoldager

Hvem er vi?

Velkommen til den integrerede institution Enghusene.

Vi er en 0-6 års institution og vi bor i to huse – en vuggestueafdeling med 48 børn og en børnehaveafdeling med 66 børn. Begge huse har store dejlige udeområder og lyse og indbydende stuer med plads til både fordybelse og bevægelse. Husene ligger meget tæt på hinanden med vuggestuen på Tyborøn alle 55 og børnehaven på Tyborøn alle 47.

Enghusene ligger direkte ned til det naturskønne Damhusengen og Damhussøen, som vi bruger til gåture og andre udflugter. Vi har to store og dejlige legepladspladser i kuperet terræn med bl.a. stor sandkasse, cykelbane, hytte og legehus. Vi bruger også vores nærmiljø, hvor vi besøger legepladser, engen og Vanløse bibliotek og meget andet. 

Vi har en blandet personalegruppe af nye og erfarne medarbejder, der skaber den daglige tryghed, nærvær og udvikling i børnegrupperne. Her arbejder vi i mindre børnegruppe for at skabe fordybelse, læring og sociale relationer. 

Det pædagogiske arbejde

Vi har et stort fokus på børnefællesskabet og legens betydning for børns udvikling, trivsel, dannelse og sundhed. I Enghusene har børnene ret til leg og medbestemmelse. Vi skaber læringsmiljøer, som tager udgangspunkt i børnenes perspektiver og initiativer. Vi hylder børnenes fantasi, nysgerrighed og virkelyst. Hvert barn har en værdi i sig selv og har derfor ret til at være forskellige og udvikle sig i forskelligt tempi. Vi tilstræber, at børnene udvikler sig til empatiske og kammeratlige mennesker og lærer børnene at lytte til hinandens meninger og synspunkter. Vi lærer børnene at indgå i større forpligtende fællesskaber. Forældresamarbejde

I Enghusene er det vigtigt med et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Det første møde med vuggestuen er betydningsfuldt - for både børn og forældre. Vi ved, hvad det indebærer at skulle aflevere sit barn til endnu ukendte voksne, og for det lille barn er det formentlig den største omvæltning, siden det blev født. Det er derfor en forudsætning for barnets trivsel i vuggestuen, at der er en åben og tillidsfuld dialog mellem forældre og personale. Den daglige snak, og en god kommunikation sætter vi derfor højt.

Vi har et stærkt samarbejde vuggestue og børnehave imellem, hvilket gør overgangen til børnehaven tryg.Aktiviteter og traditioner

I Enghusene foregår der i løbet af året en lang række udviklende og stimulerende aktiviteter ude som inde. Vi leger, synger, danser, læser, maler og eksperimentere ved at undersøge verden sammen med børnene. I Enghusene arbejder vi ud fra børnenes spor, ved at undersøge et emne som børnegruppen viser interesse for det kan f.eks. være et eventyr, hvem er jeg, krible krabledyr, bondegårdsdyr. Vores traditioner i Enghusene og som er fælles for hele huset, f.eks. emneuger, fastelavn, påske, sommerfest, juletraditioner og julefest.

Den lækre mad

I Enghusene har forældrene valgt at være en del af den kommunale madordning. Både vuggestue- og børnehavebørn får hjemmelavet mad hver dag til frokost og til eftermiddag. Vores mad er 90 -100% økologisk og maden bliver lavet fra bunden og efter årstidens frugt og grønt.

Vi er en "sukker-med-fornuft"-institution. Det vil sige, at der kommer kanelsukker på risengrøden og børnene også gerne må få en lækker ting til vores højtider fx pebernød til jul. 

Hvad er et godt måltid? Hos os er et godt måltid – både ernæringsmæssigt og socialt – et ophold i dagens aktiviteter, der giver kræfter og energi. Vigtigt i måltidet er fællesskabet, madmod og den gode stemning, for det er det, der giver børnene lyst til at spise og mod til at smage på nye ting.

Rundvisning

Vi viser gerne rundt, hvis du ringer i forvejen og aftaler et tidspunkt. I Københavns kommune er der digital pladsanvisning og man skal booke en plads via pladsanvisningen.