Information

Adresse

Linde Allé 35
2720 Vanløse

Åbningstider

Mandag-Torsdag 06.30-17.00, Fredag 06.30-16.00

Normering

  • Vuggestuepladser: 33

Bydel

Vanløse

Profil

Madordning

Etableringsform

MunicipalityInstitution

Leder

Casper Liebman Frandsen

Hvem er vi?

Langhuset er en kommunal, integreret daginstitution, der har plads til 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn. Børnene er fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Langhuset har fantastiske fysiske rammer: eksempelvis tre legepladszoner, hvoraf vuggestuens legeplads kan afskærmes, således at tempo og fordybelse kan ske på de yngste børns præmisser, samt et motorikrum i kælderen.

Vi tager vi afsæt i Københavns Kommunes værdigrundlag med de fire kerneværdier: respekt, ligeværd, dialog og tillid.

Med udgangspunkt i disse værdier skal personalet med en anerkendende pædagogik møde vores børn med respekt for deres forskelligheder. Ligeværdighed hos os betyder, at alle børn anerkendes for deres individuelle behov og personlighed. De skal ligeværdigt tilgodeses i planlægningen og udfoldelsen af aktiviteter. Gennem dialog vil vi sikre, at Langhusets børn får medbestemmelse og medindflydelse på et grundlag, der er præget af gensidig tillid mellem børn, forældre og det pædagogiske personale.

Værdigrundlag

Vi ønsker at:

- børn og forældre skal opleve, at der i de enkelte enheder arbejdes med udgangspunkt i en inkluderende pædagogik

- børn i Langhuset oplever et meningsfuldt samvær med andre ligestillede og voksne. Det er igennem dette samspil, at de skal have mulighed for at udvikle deres personlighed.

- børn i Langhuset udvikler kompetencer, holdninger og værdier, så de kan opleve sig som en betydningsfuld del af fællesskabet og føle, at de bidrager til fællesskabet.

- børn og voksnes omgangsform i Langhuset hviler på tillid, respekt og tolerance, der giver børnene og de unge oplevelsen af mening og glæde i hverdagen. Det er vigtigt at have fokus på balancen mellem individ og fællesskab.

Start i Langhuset

Et barn skal blive tryg, når det starter op i en daginstitution. Vi gør os derfor umage for at samskabe et godt miljø, som både barn og forældre trives i. Det er forskelligt, hvor lang tid et lille vuggestuebarn bruger på at falde trygt til, og derfor har vi altid en meget tæt daglig dialog med forældrene i de første måneder. Når et barn starter i Langhuset, så har forældrene en vigtig rolle, for det er forældrene, der skal hjælpe med at knytte båndet mellem pædagog og barn.

Rundvisning

Hvis du ønsker at besøge os, så skriv eller ring og lav en aftale med os.

Tlf. 33662900 eller 37332@buf.kk.dk