Du er her

Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommune. Hvis du er bosat i Københavns Kommune og vil skrive dit barn op, skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Information

Adresse

Saxtorphsvej 31
2500 Valby

Åbningstider

Mandag-Fredag 07.00-17.00

Tilhørende adresser

Strandhøj 17
3630 Jægerspris

Normering

  • Vuggestuepladser: 35

Bydel

Valby

Profil

Delvis udflytterinstitution
Madordning

Etableringsform

MunicipalityInstitution

Velkommen til Arken

Hvem er vi?
Arken er en integreret institution med 39 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn,
som ligger i et villakvarter i Valby med en stor og dejlig legeplads.
44 af børnehavebørnene er fast tilknyttet vores udflytterafdeling, der hver dag kører til vores hus i Jægerspris tæt på skov og hav.

Vi har åbent fra mandag til fredag fra kl. 7.00 til 17.00. Udflytterbussen har afgang kl. 8.15 hver dag og kommer hjem til Arken kl 16.00 mandag-torsdag og kl. 15.30 om fredagen.

I år 2012-2013 er vi særligt optagede af Udeliv, Anerkendelse og måltidet i forhold til vores pædagogiske udviklingsarbejde.

Indeliv
Følgende afsnit er delt ind i 4 underafsnit der beskriver hverdagen i de 3 forskellige afdelinger - Vuggestuen, Hjemmebørnehaven og Udflytterbørnehaven.

Indeliv i vores vuggestue
I vuggestuen er vi optagede af at give barnet en tryg start i institutionslivet med nærværende voksne. I vuggestuen skal barnet opleve at have gode relationer til voksne, begynde at skabe legerelationer til andre børn og tilegne sig fysiske færdigheder som at hoppe og løbe. Barnet skal have mulighed for at udtrykke sig - følelesesmæssigt, såvel sommusisk (tegne, male, danse, synge m.m.)
Det "at kunne selv" spiller en central rolle i vores daglige pædagogiske arbejde - selv øse op i en kop, tage sko af, få ideer til leg, sige til og fra m.m.
De tre stuer i vuggestuen - Pingvinerne, Bierne og Aberne - samarbejder ofte på tværs, hvor de mødes til samlig og/eller leg i vores alrum. I løbet af dagen har stuerne mulighed for at bruge Alrummet eller kælderen, hvor vi har et kretivt værksted og plads til vilde lege.

Indeliv i vores børnehaven
I Hjemmebørnehven er vi optagede af at skabe gode og vedvarende relationer. I børnehaven skal barnet opleve at have gode relationer til voksne, støttes i deres venskaber og konflikter, og udfodres i deres fysiske færdigheder. I børnehaven sakl barnet opleve at indgå i et fællesskab som barnet selv har indflydelse på. Og som i vuggestuen arbejdes der aktiv med at hjælpe det enkelte barn til "at kunne selv" i forhold til alt fra at tage tøj på til at få lege op at stå og håndtere konflikter.

Indeliv særligt i Hjemmebørnehaven
De tre stuer i hjemmebørnehaven- Tiger, Zebra og Kahyt - samarbejder ofte på tværs - ved at have aktiviteter på tværs som ture, rytmik og sproggruppe.
Børnehaven kan desuden dele sig op at lege fælles i vores alrum eller i kælderen, hvor der kan spilles hockey, løbes, danses eller man kan søge hen i det kreative værksted.

Indeliv særligt i Udflytterbørnehaven
På trods af at vores udflytterbørnehave - ØnskeØen - har gode fysiske rammer indendørs, så leger og lærer de mest i det udendørs. De deler gruppen op i mindre grupper, der benytter de 3 aktivitetsrum på husets 1. sal, hvor der er male-, hoppe- og lego-rum. Om vinteren og på våde dage spiser børnene i de to grupperum - og når det er rigtig koldt så leges der ofte inde (enten formiddag eller eftermiddag).


Udeliv
Følgende afsnit er delt ind i 4 underafsnit der beskriver hverdagen i de 3 forskellige afdelinger - Vuggestuen, Hjemmebørnehaven og Udflytterbørnehaven.

Udeliv i vuggestuen
Vi har en dejlig legeplads der byder på mange fysiske udfordringer og sanseoplevelser. Vuggestuen har sin egen mindre legeplads hvor de typisk befinder sig når de nyder deres frokost eller eftermiddagsmåltid i der fri. Ellers kan de bevæge sig frit på fliser ved sandkassen eller i kupperet terræn med bakker og en lille "skov". Vi er ude hele året - om vinteren og i våt vejr - som en pædagogiskaktivitet... om sommeren flytter vi vuggestuelivet udendørs og er sjældent inde.
Nogle gang deler grupperne sig op i mindre grupper og tager på udflugt enten med klapvogne, Christianiacykler eller i vores minbus.En gang i mellem - og især i forbindelse med overgang til børnehaven tager no0gle af vuggestuebørnene med deres voksne på besøg i vores udflytterbørnehave.
Alle børn under 2 år sover ude i krybber hele året.

Udeliv i børnehaven
I både hjemme- og udflytterbørnehave har vi gode fysiske rammer udendørs. Store og grønne legepladser, der indbyder til fysisk leg.

Udeliv særligt i hjemmebørnehaven
Vores hjemmebørnehave er ude hele året. Og altid mellem kl. 12.00 og 14.00, medmindre vejret slet ikke tillader det (sker et par gange om året).
Om foråret rykker vi den pædagogiske praksis og flere måltider udendørs og engang imellem laver børnene mad på bål, med de voksne.
Børnene kommer også på ture i nærområdet, hvor de bl.a. øver sig i at gå i trafikken. Vi ahr også to Christiania cykler og en minibus som der arrangeres udflugter i. Hjemmebørnehaven har også mulighed for at tage med udflytterbørnehaven på arrangerede ture.

Udeliv særligt i Udflytterbørnehaven
Børnene i Ønskeøen er ude hele året. Pædagogiske aktiviteter der normalt tænkes som indendørs udføres også ude - som perler, tegning og andet. Dog hele tiden med afsæt i den omkringliggende natur. Ønskeøens legeplads er som en stor og vild have - med vilde træer, buske og en urtehave, derud over er der bålplads, sandkasse og en rutchebane, samt andre ting man forbinder med en institutionslegeplads.
Ønskeøens børn går typisk ture i nærområdet.
I ønskeøen har vi 2 kaniner og påtænker at udvide med et hold høns.

Sovevaner
Alle børn i vuggestuen sover ude i barnevogne eller krybber til de er 2 år. Børnene sover underhalvtag og har godkendte seler på. Personale ti vuggestuen skiftes til at se til børnene.
Fra børnene er 2 år sover de inde på deres stue.
Vi vækker ikke børn der sover.

Nogle børnehavebørn har i starten stadig behov for at sove middagslur og det giver vi mulighed for.

I udflytterbussen falder de mindste børn ofte i søvn på vej hjem.

Kostpolitik
Vores målsætning er at servere alsidig og sund kost af fortrinsvis økologiske råvarer. De anvendte råvarer følger årstiden. Vi prøver at servere maden på en sådan måde, at børnene får kendskab og lyst til forskellig smag , konsistens og udseende.

Forældresamarbejde
Arken er en del af klynge VVK C Klyngen har en fælles forældrebestyrelse, med deltagelse af en forælder fra Arkens forældreråd.

Arken har et meget aktivt forældreråd.

Vi har valg til forældreråd og forældrebestyrelse i oktober måned.

Vi lægger vægt på det gode forældresamarbejde baseret på daglig kontakt og dialog.

Vi har i øvrigt samarbejde med forældrene ved planlagte samtaler, forældremøde, den årlige sommerfest og forældrearbejdsdage.

Rundvisning
Vi har rundvisning den første fredag i hver måned kl. 9.30. Ligger denne fredag på en hellig- eller lukkedag er rundvisning udsat til den næstkommende fredag. Rundvisningen varer 30-45 minutter og i behøver ikke lave en aftale.