Du er her

Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommune. Hvis du er bosat i Københavns Kommune og vil skrive dit barn op, skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Information

Adresse

Englandsvej 170
2300 København S

Åbningstider

Mandag-Fredag 07.00-17.00

Normering

  • Vuggestuepladser: 24

Bydel

Amager Vest

Profil

Madordning

Etableringsform

MunicipalityInstitution

Leder

Dorthe Haagensen

 

 

Hvem er vi? De 5 årstider er en kommunal integreret institution, der åbnede d. 01.04.95.

Aldersgrupper
Børnene er i alderen ca. 1 år til ca. 6 år. Vi har valgt at aldersopdele børnene i henholdsvis 2 vuggestuegruppe med 22 børn,  2 børnehavegrupper med 44 børn og 1 basisgruppe  med 9 børn med forskellige typer af udfordringer.

Uddannelsesinstitution
Vi er en uddannelsesinstitution og modtager pædagogstuderende fra Københavns seminarium. Vi modtager en lønnet studerende  af 6 måneders varrighed på vores basisstue. 

Samfundsyn
Vores samfundssyn. Vi ønsker i vores målsætning at tage afsæt i det moderne samfund og på samme tid have tankerne rettet mod fremtiden. Vi skriver ønsker, fordi det eneste vi i fremtiden kan være sikre på er, at der er meget lidt der er forudsigeligt. Samfundet er i en hastig og dynamisk udvikling og forandring. Verden bliver mindre og større på samme tid, informationerne flyder til os og ind imellem virker det hele mere eller mindre kaotisk. Der kræves hele tiden ny tænkning, kreative kompetencer, evne til at kunne indgå i omskiftelige  relationer osv.  For at kunne finde sig til rette i denne komplekse verden, må man have en tro på sig selv og en tiltro til verden. Vi ønsker at give børnene et fundament, sprogligt, socialt og kulturelt, som de kan bruge når de forlader os. .
Der er og vil være mange valg, børnene fremover skal kunne foretage, derfor mener vi det er nødvendigt, at de allerede hos os øver sig. Det er vigtigt for os at vi prioritere og reflektere over indholdet, fagligheden og kvaliteten i vores daglige pædagogiske arbejde med børnene.

Menneskesyn og værdigrundlag
Vi ser mennesket som et ressourcerigt og nysgerrigt individ, som har mulighed for at kunne udvikle sig hele livet igennem, i samspil med omgivelserne. Vi ønsker at give børnen mulighed for at møde tolerance og rummelighed samt at de lære at omgås vores forskelligheder med respekt. Dette udmønter sig i følgende værdigrundlag: - At alle børn i 'De 5 årstider' er noget helt særligt og unikt.  At vi som menneske bliver anerkendt, respekteret, set og hørt - At vi viser forståelse, empati for det enkelte menneske - At vi har tillid til hinanden både i ord og handling - At vi vægter det sociale samspil mellem mennesker højt - At vi er opmærksomme på betydningen af at være troværdige rollemodelerl for hinanden, barn / barn, voksen/ barn, voksen /voksen.

Rollemodeller
Ved rollemodel forstår vi: - at være bevidste og opmærksomme på, hvordan vi kommuniker med hinanden og med barnet, hvordan vi spørger og svarer, hvilken tone vi bruger,  hvordan vi sætter ord på handling og oplevelser, og hvordan vi samarbejder og hjælper hinanden.
Vi vil gerne have et fællesskab og kendskab til hinanden på tværs af stuerne. At barnet kender og er tryg ved alle voksne og kender stuernes legemuligheder. Døren kan være fysisk lukket ved f.eks. samling, ved indkøring af nyt barn, eller når vi har brug for mere 'hyggestemning'.men er ellers åben.

Vi tager meget gerne mod besøg - ring blot og lav en aftale med os inden.

 

okt 18