Information

Adresse

Tyborøn Allé 57
2720 Vanløse

Åbningstider

Mandag-Fredag 06.00-18.00

Normering

  • Børnehavepladser: 71

Bydel

Vanløse

Profil

Udvidet åbningstid
Madordning

Etableringsform

MunicipalityInstitution

Hvem er vi?

Vanløse Børnegård er en integreret institution med børn  i alderen 0-6 år. Vi har 117 børn, fordelt på 4 vuggestue grupper og 3 børnehave grupper. 5 af vores børnehavepladser er pluspladser, pladser, som pladsanvisningen råder over.

Vi er 69 børnehavebørn, hos Tissemyrerne, Guldsmedene og Mariehønsene, samt 48 vuggestuebørn hos Larverne, Billerne, Sommerfuglene og Humlebierne. 

I vores børnehus har vi valgt at lave en opdeling af aldersgrupperne i både vuggestue og børnehave, så man det sidste år af vuggestuen og børnehaven, er sammen med jævnaldrende, hvor der er ekstra fokus på overgangen til henholdsvis børnehave, KKFO og skole. Vi bor i et STORT hus i 2 etager tæt ved Damhussøen og Engen med vuggestue i stueetagen og børnehave på 1. sal. Indendørs har vi blandt andet en stor sal med plads til massere af motorisk udfoldelse, og udendørs har vi flere gode faciliteter i form af to legepladser til henholdsvis vuggestue og børnehave, hvor børnehavens legeplads inkluderer en bålhytte. Derudover har vi Damhusengen som "baghave".

Vi vægter udeliv som en del af pædagogikken, og er ude i al slags vejr. Vi tager ofte på tur og er gode til at bruge lokalområdets grønne områder og legepladser. Motorik og sprog er i højsæde i vores institution, hvilket afspejler sig i de lege og aktiviteter vi laver.

Dagligdagen

I Vanløse Børnegård arbejder vi med ugeplaner, hvor vi har skærpet fokus på ét læreplanstema for to måneder ad gangen. Ugeplanerne indeholder forskellige lege og aktiviteter alt efter tema, årstid og børnegruppens sammensætning.

Vi ser grundlæggende bevægelsesformer og udendørsliv som en naturlig del af vores hverdag. Vi tilstræber at støtte børnenes leg og frirum, så de kan dyrke egne initiativer og udfolde sig på egne præmisser. 

Kost

I Vanløse Børnegård har forældrene valgt, at vi skal have mad. Der afholdes madvalg blandt forældrene hvert andet år. Vi har vi to køkkenmedarbejdere, som står for at lave al vores dejlige mad. Køkkenet har guldmærket i økologi, som er en målsætning i Københavns kommune. Menuerne bliver sammensat så børnene bliver præsenteret for fisk, indmad, kød og grøntretter over en 14 dags periode. Vi laver næsten alt mad fra bunden, med årstidens råvarer. Maden giver mulighed for et fælles måltid hvor alle børn og voksne bliver tilbudt samme mad og hvor alle hjælper hinanden til madmod og madglæde.

Forældrepartnerskabet

I Vanløse Børnegård vægter vi forældresamarbejdet højt. Vi inviterer til opstartssamtale, 3 måneders samtale overgangssamtale og altid samtaler der måtte være behov for.

Vi har Sommerfest, Julefest/Luciadag. På stuerne har vi forældrearrangementer og forældremøder hvert år. 

Vi vægter forældrepartnerskabet højt og indgår altid i dialog om barnets udvikling, trivsel, læring, sundhed og dannelse.

Rundvisning

Hvis du ønsker en rundvisning, kan vi kontaktes på mail: 37517@kk.dk eller på telefon: 3366 5300

Der er mulighed for rundvisning alle dage kl. 10.00. Hvis andet tidspunkt ønskes, kan det også aftales.