Information

Adresse

Dybendalsvej 65
2720 Vanløse

Åbningstider

Mandag-Fredag 07.00-17.00

Normering

 • Børnehavepladser: 35

Bydel

Vanløse

Profil

Madordning

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Jakob Landgren

Hvem er vi?

Vi er en lille selvejende institution under Asylselskabet, hvor vi er 12 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn. Vuggestuebørnene holder til på 1. sal – Fuglereden. Børnehaven i stueetagen og fordelt på to stuer – Hvepsebo / Myretuen. Vi er to pædagoger og 1 medhjælper eller pædagogiske assistent på hver stue. Dybendalsvej er en uddannelsesinstitution, dvs. der er som regel en lønnet og / eller en ulønnet studerende fra KP (Københavns Professionshøjskole). Den studerende er i institutionen i henholdsvis 6 uger eller 6 måneder.

Vi bor i et charmerende hus med to etager og har en stor dejlig legeplads med træer, buske og med plads til både at lege fælles og selv. Vores store legeplads er blevet renoveret med nye legeredskaber så vi har fået et stort motorikområde med plads til at bruge kroppen på rigtig mange måder. Der er stadig plads til enelege, mindre gruppelege, større fælleslege og plads til at cykle. Vi har desuden egen koloni ved Præstø. Målsætning

Vi ønsker at skabe et velfungerende hus med en hyggelig atmosfære, hvor både børn, forældre og personale trives. Vi lægger vægt på en alsidig udvikling, at børnene spiser sammen, at der er plads til legen, retten til at være i fred og til at udtrykke forskellige følelser. Børnene deltager i planlægningen på deres niveau og har mulighed for at skabe venskaber og for kropslig udfoldelse. I Dybendal er vi optaget af, at alle børn bliver en del af, og forstår sig selv som en del af et forpligtende fællesskab. Igennem deres liv hos os tager de deres første skridt i retning af at kunne blive aktive demokratiske medborgere. Vi øver os dagligt i at lytte til børnenes stemme, mening, følelser og ønsker at tage alle børn alvorligt. Vi inviterer derfor forældrene til at være nysgerrige på barnets perspektiv, så vi sammen kan give børnene det nødvendige med- og modspil på deres rejse igennem daginstitutionslivet.

Vi har desuden et godt samarbejde med både institutions- og forældrebestyrelsen og forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder om året.Rundvisning:

Rundvisninger afholdes primært om fredagen kl. 10 Ring ned til institutionen og book en aftale på 3056-9709. Der vil være enkelte fredage, hvor vi ikke har rundvisning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Der både er planlagte og spontane aktiviteter.
 • Børnenes selvstændighed, selvværd, selvtillid og medbestemmelse stimuleres, samtidig med at deres gruppefølelse, kammeratskab, indbyrdes hensyntagen og hjælpsomhed styrkes.
 • Børnene bruger alle deres sanser og deres kompetencer, således at de lærer ud fra deres egne erfaringer med mulighed for at eksperimentere og afprøve deres viden i deres eget tempo.
 • Der er plads og tid til legen og egne udfoldelser, så deres legeevne bliver styrket.
 • Børnenes stærke og svage sider styrkes.
 • Børnene bliver set og forstået.
 • Personalet er iagttagende, lyttende og nærværende i samværet med børnene.
 • Personalet har tid til grin, kram, små historier og leg. Tid til trøst og bleskift, en drikketår og en lille sang.
 • Personalet er opmærksomt på at deres handlinger overfor børnene, ikke bare bliver efter egne normer og adfærd, men husker at stoppe op og reflektere over hvordan og hvorfor vi evt. griber ind.
 • Børnene beriges med oplevelser, som sætter spor hos dem.
 • Personalet ved hvad de skal, når de møder på arbejdet.
 • Der er en sammenhæng fra vuggestue til børnehave.
 • Personalet er opmærksom på at sætter ord på deres handlinger overfor børnene.

Personalets opgave og rolle er at understøtte, inspirere og udfordre børnene. Vi skal gennem dialog, handling og som rollemodel udfordre børnene til undren og refleksion af egne oplevelser, følelser og handlinger.

 

Organisering og planlægningArbejdet er bestemt af dagtilbudsloven og Københavns kommunes perspektivplan. Vi har dog metodefrihed i forhold til arbejdets udførelse.

 

Udover de overordnede rammer, som er udgangspunkt for vores arbejde, må vi tage udgangspunkt i børnene, personalenormering, fysiske rammer og økonomi.

Vi mener at planlægning og organisering har stor betydning for kvaliteten i vores arbejde.

I vuggestuen er der planlagte aktiviteter hver formiddag og en gang om ugen er de på tur. De deler indimellem børnene op i grupper, så de største laver noget sammen o.s.v. Planen hænger ved deres skrivepult, så forældrene kan følge med i hverdagen. Derudover skriver personalet i en dagbog og sætter billeder i af dagens aktiviteter med en lille tekst om hvad de har lavet om formiddagen.

Børnehaven arbejder efter en ugeplan - hænger på opslagstavlen ved indgangen -, hvor planlagte aktiviteter skrives på. Alt er ikke planlagt på forhånd, men tager form i løbet af ugen.

Børnehaven deler børnene i tre aldersopdelte grupper tre formiddage om ugen fra september til maj. Vi mener derfor at børnene har gode muligheder for egne aktiviteter i blandede aldersgrupper på andre tidspunkter.

Hver mandag holder vi fællessamling for begge stuer i børnehaven inden frokost. Personalet planlægger på skift med nogle børn, hvad der skal foregår. Det kan f.eks. være højtlæsning, teater, synger, sanglege o.a.

I de tre aldersopdelte grupper foregår de ugentlige ture, rytmik / bevægelse og anden aktivitet.

Grupperne er tilknyttet det samme personale i en måned af gangen i september, oktober og november, hvilket betyder at personalet ved hvad de skal lave, når de kommer på arbejde. I december er der julehygge og i januar har vi en kunstuge som hele institutionen deltager i.

Fra februar til og med april arbejder personalet fast i henholdsvis gruppe 1, 2 og storegruppen. Herved bliver der kontinuitet og fokus på gruppen og det enkelte barn. Personalet kan således også planlægge udfra hvad der rører sig i gruppen.

Storegruppen er for de børn som skal starte i børnehaveklasse det følgende år.

Det skal præciseres at selvom børnene går i storegruppen er det nødvendigvis ikke ensbetydende med, at de skal starte i børnehaveklasse følgende sommer. Dette afgøres i løbet af perioden i samarbejde med de enkelte forældre.

Det er vigtigt at de tilegner sig en begyndende livsparathed til livet udenfor institutionen og ikke kun til skolen.

De oplever i denne periode at få et tættere tilhørsforhold til hinanden. Det er vigtigt, at børnene får opbygget et selvværd, så de tør gå i gang med nye opgaver. De skal lære, at fungere både selvstændig og i en gruppe, lære at samarbejde og forstå kollektive beskeder. Det er vigtigt, at børnene kan magte de krav som skolen vil stille til dem, kombineret med egne ønsker og anderledes oplevelser.

Børnene løser diverse opgaver, leger lege som handler om at samarbejde og lærer at forstå regler og lytte til hinanden. Vi læser fortløbende historier, går ture og ser på de respektive skoler og evt. fritidshjem. Vi går på udstillinger for deres aldersgruppe m.m.

Inden børnene slutter i børnehaven, afholdes en samtale med forældrene om det enkelte barns forskellige kompetencer, og hvordan de kan støttes i overgangen til fritidshjem og børnehaveklasse.

 

I løbet af året arrangerer vi fælles arrangementer for hele institutionen, som teater, idrætsdag m.m.

Der bliver hængt en madplan op hver uge, så forældrene ved hvad børnene får at spise.

 

Vi arbejder udfra disse pædagogiske spilleregler: O`HANE 

0´MSORG - HUMOR – ANERKENDELSE - NÆRVÆR – ENGAGEMENT,

De er blevet til i et filmprojekt fra 2007 i samarbejde med forældre og personale i Asylselskabets 9 institutioner

Personalegruppen

Vi er et personale som prioriterer menneskelig forskellighed, pædagogiske debatter, relevante kurser og gensidig respekt overfor børn, forældre og personale.I er velkommen til at kontakte os for spørgsmål.