Du er her

Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommune. Hvis du er bosat i Københavns Kommune og vil skrive dit barn op, skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Information

Adresse

Sokkelundsvej 25
2400 København NV

Åbningstider

Mandag-Fredag 06.30-17.00

Tilhørende adresser

Sadelmagervej 4
2400 København NV
Amtsvejen 324
3390 Hundested

Normering

  • Børnehavepladser: 100

Bydel

Bispebjerg

Profil

Delvis udflytterinstitution
Madordning

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Suzanne Husum Elmgreen

 

Den selvejende institution Utterslev Børnegård, består af 3 afdelinger; Børnegården, Bispebjerg Vuggestue og udflytterbørnehaven Ellinge Strand.

Børnegården har 52 børn i alderen 3-6 år, 12 børn i alderen 0-3 år  og Bispebjerg Vuggestue har 26 børn i alderen 0-3- år. Utterslev Børnegårds udflytterbørnehave Ellinge Strand har 50 børn i alderen 2.8-6 år. Desuden har Børnegården 8 basispladser til børn med psykosociale udfordringer samt autismespektrums forstyrrelser. Børnene er inkluderet i børnegrupperne, i det omfang deres udfordringer tillader.
Utterslev Børnegård drives i henhold til Serviceloven og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
Institutionens forretningsfører er Børneringen.
På hjemmesiden beskrives vores pædagogik og teoretiske overvejelser. Vi præsenterer eksempler som giver bud på, hvilke områder børnene udvikles efter, inden for de givne økonomiske – og fysiske rammer. Desuden beskrives vores værdier, læringssyn, og vores pædagogiske praksis. Vores pædagogiske udgangspunkt handler i stor grad om mentalisering - at se bag om barnets handling. Vi har fokus på at aflæse og guide barnet, så vi sikre god trivsel og udvikling og et stærkt selvværd.

Endeligt en oversigt over de 6 læreplansområder se www.utterslevbornegaard.dk
 
Utterslev Børnegård ligger i et idyllisk miljø omgivet af grønne arealer, gadekær og
Sokkelundslille (et af Danmarks børnekulturhuse)
Bispebjerg Vuggestue har til huse i et almennyttigt boligkvarter på Sadelmagervej 2-4-  i KBH NV. Vuggestuen har egen legeplads og ligger i nærheden af store grønne arealer - Vuggestuen deltager af og til i forskellige pædagogiske og kulturelle aktiviteter i Børnegården
Ellinge Strand
Vores udflytterafdeling “Ellinge Strand”, ligger tæt ved Hundested i naturskønne omgivelser med fjord og skov. Opsamlingsstedet er i Børnegården, Sokkelundsvej 25. Børnene kan være i "opsamlingen" mellem 6.30-8 og mellem 16-17.
Ellinge Strand er indrettet med samme faciliteter som børnehaven i København. Legepladsen, som er indhegnet, er stor og har et skov-lignende præg. Vi er stolte af vores udflytterbørnehave, som giver alle børn i Utterslev Børnegård mulighed for at få unikke naturoplevelser.
De to børnehaveafdelinger bytter børnehave om tirsdagen i lige uger. Derved får alle vores børnehavebørn lejlighed til både at udforske storbyens kulturelle muligheder, og mulighed for de store naturoplevelser med højt til himlen og udsigt til Roskilde Fjord.
Utterslev Børnegårds pædagogiske udgangspunkt er:
Vi opfatter børn som aktive, skabende, sociale individer med viden, drømme, meninger og perspektiver for fremtiden.
I praksis betyder det, at børnene skal involveres og have erfaringer med indflydelse på deres egen situation for at kunne udvikle sig og lære. Derfor reflekteres der til stadighed over børnenes udviklingsudbytte/læring, som er opnåelig, ud fra de lærings rum vi opstiller.
Kvaliteten af de dagligdags samspilsprocesser i børnehaven er afgørende for barnets oplevelse og udvikling af selvværd.
Vi ønsker, at Utterslev Børnegård skal være et sted hvor børn, forældre og medarbejdere kan føle sig hjemme, fordi der hersker en samarbejdsånd, som bygger på respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Disse fire nøglebegreber udgør tilsammen vores grundværdier i Utterslev Børnegård, og det er nøglebegreber som vi deler med Københavns Kommune. Vi ønsker at understrege, at respekt, ligeværdighed, dialog og tillid er udgangspunkter for de relationer, vi – børn, forældre og medarbejdere – indgår i med hinanden i børnehaven. Utterslev Børnegård arbejder desuden ud fra 5 væsentlige dannelsesværdier nemlig: engagement, nærvær, anerkendelse, selvværd og fællesskaber.
Læs evt. mere på www.kk.dk
Information - og kontaktoplysninger:
Utterslev Børnegård består af 3 afdelinger:
Børnegården, Bispebjerg vuggestue og udflytterbørnehaven Ellinge Strand
 
Utterslev Børnegården
Sokkelundsvej 25 2400 København NV
Tlf. 38 26 26 50 eller 60 38 79 31

Bispebjerg Vuggestue
Sadelmagervej 2-4
2400 København NV
Tlf.  35 81 20 08
 
Udflytterbørnehaven Ellinge Strand
Amtsvejen 324
3390 Hundested
Tlf. 38 26 26 50 eller 60 38 79 30

Åbningstider:
UB´s åbningstider
Kl. 6.30 - 17.00 på alle hverdage.

Bispebjerg Vuggestue kl. 7-17.

Lukkedage / pædagogiske dage. Kontakt evt. ledelsen for en oversigt eller se hjemmeside. www.utterslevbornegaard.dk
De familier, som ikke kan få arrangeret anden pasning på en lukkedag, kan få anvist pasning i en anden institution.  En vikar fra Utterslev Børnegård vil indgå i pasningen i en anden institution. Tilmelding skal ske med min. 8 ugers varsel.
Bestyrelsen og medarbejdere opfordrer dog til, at forældrene forsøger at få arrangeret anden pasning frem for, at barnet skal i en ukendt institution.
Flytning og Udmeldelse:
Udmeldelse: Sker ved henvendelse til pladsanvisningen. Instituiotionen orienters.
Udskrivning skal ske til den sidste dato i måneden eller den 15. i måneden med min. en måneds varsel.
Flytning mellem afdelinger: Hvis man ønsker sit barn flyttet fra vuggestue til børnehaveafdelingen på Sokkelundsvej til børnehaveafdelingen på Ellinge Strand eller omvendt, kontakt da leder eller afdelingsleder. For børn i udflytter-afdelingen kan en overflytning til børnehaveafdelingen komme på tale, på grund af den ikke-fleksible mødetid for udflytterbørnene.  
Ledelsen:                                                                                                                
Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, samt fastlægger principper, og en leder, der varetager den daglige personaleledelse, samt den pædagogiske og administrative ledelse.

Leder: Suzanne Elmgreen
Suzanne@ub25.dk
Tlf. 38262650 mobil: 31620606
Daglig pædagogisk og
administrativ leder
 
Souschef og koordinator på basispladserne: Randi Pedersen
Randi@ub25.dk
tlf.60 38 79 33

Afd.leder Ellinge Strand: Mathilde Thun

Mathilde@ub25.dk

tlf. 26 11 38 89
 

Alle træffes bedst efter forudgående aftale Tlf. 38 26 26 50 eller via mail.