Du er her

Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommune. Hvis du er bosat i Københavns Kommune og vil skrive dit barn op, skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Eksperimental Institutionen

Information

Adresse

Backersvej 113
2300 København S

Åbningstider

Mandag-Fredag 06.30-17.00

Normering

  • Vuggestuepladser: 10

Bydel

Amager Øst

Profil

Madordning

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Camilla Kjærsgaard Jeppesen

Hvem er vi?
Der er 5 børnegrupper: 2 vuggestuegrupper med hver 10 børn og 3 børnehavegrupper med hver 13 eller 14 børn.
Til hver børnegruppe er knyttet 4 pædagoger.
Personalet består af 22 uddannede pædagoger.

Institutionen er selvejende og tilknyttet Børneringen.
Institutionen ligger i et institutionsbyggeri fra 1994 med en god stor legeplads til.

Institutionens mål
At barnet har mulighed for at udvikle sin personlighed og får muligheder for inden for en tydelig ramme at udfolde sine evner, samt at barnet bliver i stand til at mærke sine egne og andres følelser, ønsker, behov og grænser.

A. At barnet får muligheder for at udvikle evnen til at forholde sig aktivt og realistisk til sig selv og sin omverdenen.

B. At barnet får mulighed for at udvikle en positiv selvopfattelse og for at udvikle evnen til indlevelse med andre.

C. At barnet får hjælp til at styrke sin evne til at klare virkeligheden.

D. At barnet får hjælp til at rumme sine følelser og sin virkelighed.

E. At barnet får støtte og hjælp til at udvikle sine ressourcer (socialt, intellektuelt, sprogligt og motorisk).

F. At barnet får mulighed for (oplevelser) at grine og føle glæde ( at børn der behøver det, får muligheder for at slippe sine bekymringer for en stund)

Vi definerer barnets personlige behov således:

1. Behovet for nær følelsesmæssig kontakt med en stabil voksen, der fungerer som base for barnet.

2. Behovet for fysisk omsorg - sund mad - relevant beklædning - nødvendig hvile.

3. Behovet for at kunne vise sine følelser og få dem respekteret.

4. Behovet for at blive hørt på og for at få selvbestemmelse og ansvar afpasset udviklingsniveau.

5. Behovet for at være en del af et socialt fællesskab og for at føle sig som en betydningsfuld person for andre.
6. Behovet for følelsesmæssig tryghed og for at kunne få hjælp og støtte når det er nødvendigt.

7. Behovet for udfordringer, oplevelser og intellektuel stimulation.

8. Behovet for leg og for kreativ skabende udfoldelse, for sjov og glæde.

9. Behovet for at kunne være alene og have fred.

Vi lægger endvidere vægt på et tæt samarbejde med hver enkelt familie vedrørende deres barn.
Pædagogerne i institutionen modtager supervision og kommer på relevante kurser. De er erfarne både med hensyn til arbejdet med børn men også med hensyn til at yde vejledning til forældre.