Børnehuset Spiretoppen

Information

Adresse

Linde Allé 32
2720 Vanløse

Åbningstider

Mandag-Torsdag 07.00-17.00, Fredag 07.00-16.00

Normering

  • Børnehavepladser: 42

Bydel

Vanløse

Profil

Madordning

Etableringsform

SelfOwned

Leder

Mette Wilhardt

Hvem er vi?

Børnehuset Spiretoppen åbnede 1. august 1996 i et ombygget snedkerværksted. Da institutionen ikke oprindeligt er bygget til daginstitution, har vi utraditionelle lokaler i flere niveauer. Det skaber ekstra rum og giver mange udfoldelsesmuligheder for børn og personale.Legeplads

Legepladsen er i forhold til antallet af børn ikke stor, men hvert et hjørne er udnyttet og gennemtænkt, så børnene både kan udfolde sig fysisk og har mulighed for at lege i mindre grupper. Vores legeplads fremtræder som en naturlegeplads, der er grøn og børnevenlig med forskellige udfordringer til både små og store.Selvejende institution

Spiretoppen er en selvejende institution med en aktiv og engageret forældrebestyrelse, som i samarbejde med lederen drøfter spørgsmål, der vedrører økonomi, drift, ansættelsesforhold og pædagogik.Nøgleord: Den tætte kontakt, omsorgen og samværet med børnene.Dagligdagen

Hverdagen her i Spiretoppen er tryg med mulighed for kreative og fysiske udfoldelser, hvor det enkelte barn både individuelt og i samspil med gruppen får stimuleret sine almene behov og udvikling. Her i Spiretoppen har børnene mulighed for at udvikle sig emotionelt, socialt, intellektuelt, motorisk og sprogligt, hvor personalet tilbyder dem optimale vilkår for at lege og bruge deres fantasi.Vores pædagogiske mål, holdninger og indhold i hverdagen kan læses i institutionens læreplan og uddybes ved samtale med personalet og lederen. I Spiretoppen lægger vi vægt på, at her er en hyggelig og positiv atmosfære, hvor alle børn og voksne kender hinanden, og hvor børn og forældre føler sig velkomne.Besøg os

Det er altid muligt efter forudgående telefonisk aftale at komme på besøg her i Spiretoppen.