Flerbørnsdagplejen Ørestad

Ørestads Boulevard 61
2300 København S
Danmark

Vi er 8 børn og 3 voksne i flerbørnsdagplejen Ørestad. Vi ”bor” i en dejlig lys lejlighed, der er indrettet hjemligt og hyggeligt, med plads til leg og udfoldelse. Ud fra dagplejens værdigrundlag, skaber vi en hverdag hvor børnene møder omsorg, tryghed og forståelse. Vi lægger vægt på ro og nærvær, og vi møder det enkelte barn med respekt og anerkendelse. Vi opfordrer, opmuntrer og støtter børnene til at blive selvhjulpne, med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsmæssige niveau og behov. Kosten i Ørestad tilbereder vi ud fra Dagplejens kostpolitik, som er sund, varieret og delvis økologisk. Vi lægger vægt på at der er en god stemning ved bordet så lysten til at spise, smage nyt og tilegne sig nye kompetencer bliver naturlige. Vi bruger det dejlige område vi bor i, til at udforske naturen og bruge kroppen. Vi finder steder hvor børnene kan færdes frit, hvor underlaget er ujævnt og bænkebiderne gemmer sig under stenen. Vi har en Christiania cykel, med plads til 1–4 børn, så vi fx har mulighed for at komme længere ud på Fælleden. Vi vægter en god og åben dialog i det daglige. Det er et godt udgangspunkt for barnets trivsel i flerbørnsdagplejen. Når barnet har været indmeldt ca. 6 måneder, inviterer vi til en snak vedrørende jeres barn, hvor vi også vil præsentere jer for ”Barnets Bog”. Derudover er I altid velkomne til en snak med os når/hvis I får brug for det. Vi holder forældrekaffe 3-4 gange årligt hvor I har mulighed for at møde de andre forældre i Ørestad. Mødetid senest kl. 9.00, med mindre andet er aftalt. Husk at medbringe skiftetøj og bleer. Husk at give besked om fridage, ferie og ved sygdom. Ved sygdom, at raskmelde dit barn før dagplejestart. Hilsen dagplejerne

Normering

Antal børn: 
8