Her kan du se pasningstilbud i Københavns Kommune. Hvis du er bosat i Københavns Kommune og vil skrive dit barn op, skal du gå til Digital Pladsanvisning, hvor du skal bruge NemID.

Fritidscenter Amager Strand

Kongovej 26
2300 København S
Danmark

Kære forældre
Vi glæder os til at byde jeres barn velkomment i Fritidscenter Strand. Fritidscenter Strand vil tilbyde et samlet klubtilbud i lokalområdet med en samlet ledelse af de fritidstilbud, der henvender sig til de ældre børn fra 10-18 år.
Formålet med denne struktur på fritidstilbudsområdet er at skabe større sammenhæng mellem fritidstilbud, skole, forenings- og fritidsliv.
Fritidscenter Strand er organiseret som kommunalt fritidscenter i en klynge. Fritidscenter Strand indgår i Amager klynge A med klyngeleder Rasmus Schmidt.
Fritidscentret har til huse på følgende adresser:

  • Fritidsklubben på Kongovej 26: Plads til 220 fritidsklubbørn 10 – 14 år og 25 ungdomsklubunge 14 – 18 år.
  • DMUAS (Det Maritime Ungdomshus & Amager Strand Sejlklub), Amager Strandvej 11-13: Plads til 85 fritidsklubbørn 10 – 14 år og 25 ungdomsklub unge 14 – 18 år.
  • Fritidsklubben på Messinavej 32: Plads til 40 fritidsklubbørn 10 – 14 år.
  • Københavns Gokartbane, Kraftværksvej 10: Plads til 20 fritidsklubbørn 10 – 14 år og 30 ungdomsklub unge 14 – 18 år.
  • Ungdomsklubben Store Krog, Amagerbrogade 262: Plads til 30 ungdomsklubunge (14-18 år).

Alle børn bliver ved klubstart fordelt på fritidscentrets klubmatrikler, således at de er tilknyttet én klub, hvor de dagligt kan komme efter skole. Dog laver vi aktiviteter på tværs af klubmatriklerne, således at aktivitetstilbuddene bliver så brede som overhovedet muligt.

I Fritidscenter Strand afholdes der et årligt forældremøde, hvorpå der vælges forældreråd. Forældrerådet afholder ca. 4 årlige forældrerådsmøder. Forældrerådet, børnene og de unge medinddrages i forhold til valg af aktiviteter og har medindflydelse på pædagogiske tiltag og arbejdet med pejlemærkerne.

Der er tilknyttet en teamkoordinator til hver klubmatrikel som koordinerer personaledækningen og de daglige pædagogiske aktiviteter. Vil du vide mere kan du gå ind på vores hjemmeside og finde Mads Graver på mail eller mobil.

 

De bedste hilsner
Mads Laumann Graver
Konstitueret leder ved Fritidscentret Strand
Kongovej 26
2300 København S
Tlf.: 2046 0753
Træffetid mellem 9 – 17 på hverdage. Læg evt. besked, så vil du blive ringet op.
Mail: magrav@kk.dk